Openingstijden winkel

Vanaf 2 september is de winkel iedere vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur.

In dringende situaties kunnen spullen gebracht worden na telefonisch overleg: 06-27 26 67 02

Wekelijks bericht
08-06-2021

Opbrengst garageverkoop € 4.000,--

Brocante: 2 en 3 oktober

Het waren heerlijke dagen.  Druk, gastvrije mensen waar we de verkoop mochten doen, enthousiaste vrijwilligers en heel veel klanten. Vooral zaterdag was het erg druk. De opbrengst is natuurlijk belangrijk, maar waar we (bijna) net zo blij mee zijn, is de vaak gehoorde opmerking : wat fijn dat er weer iets georganiseerd wordt. Onverwachte ontmoetingen, (zelfs na 50 jaar)er werd gebuurt, gelachen,  plannen werden gemaakt enz. Kortom  ontspannen dagen. Tot zondag 2 uur. Een hoosbui die het onmogelijk maakte om bijtijds alles op te ruimen. Dus vandaag hebben we veel werk gehad om alles weer droog in dozen te krijgen. Maar als we dan het geld geteld hebben, is alles snel vergeten. Een record bedrag: 4000  euro. Super, super…..

Er liggen nog aanvragen van verschillende scholen waar ze nu bv.. een vervallen  w.c. hebben voor 400 leerlingen  en maar 6 klaslokalen. Welke school het wordt hangt af van wat ze zelf kunnen doen om de kosten te drukken. Wordt vervolgd.

Maar zeker is dat we heel dankbaar zijn voor dit geweldige weekend. Dank aan de mensen die hun garage beschikbaar stelden, de vrijwilligers die zowel met het sjouwen als de  verkoop geholpen hebben en ook dank aan de gezellige klanten.

1/25

Waar staat het Kenia scholingsproject voor

Onze hulp is gedurende 20 jaar bestemd voor onderwijs voor kansarme jongeren in West Kenia. 

Onderwijs was en is ons hoofddoel: vakonderwijs, middelbaar en hoger beroeps onderwijs.

Ook ondersteunen we op 2 lagere scholen lunchprojecten.

Onze agenda

2 en 3 oktober Brocante