top of page
KENIA SCHOLINGSPROJECT PRINSENBEEK
BEZOEK AAN DE OJIENDA PRIMARYSCHOOL - 15 JUNI 2018

Het is vandaag een nationale feestdag, dus ook een vrije dag voor de scholen. We gingen er vanuit dat we volop tijd zouden hebben om te vergaderen maar tot onze verbazing is iedereen aanwezig. Alle kinderen (321), leraren en 10 B.O.M. leden (ouderraad. Dus zang en dans terwijl we aankomen en ook later nog een leuk entertainment. 

1 voorgeschiedenis project (1)_01.png
1 voorgeschiedenis project (1)_02.png
JONGERENPLOT IN AHERO EN AWASI

In het verleden hebben we twee stukken landbouwgrond gekocht in Awasi en Ahero. De prioriteit in ons scholingsproject ligt op onderwijs. Maar omdat we maar een beperkt budget hebben en veel aanvragen, hebben we, in overleg met de coördinatoren, besloten om 1 kind per gezin tegelijkertijd te betalen. Dat betekent dat er veel kinderen "wachtend" waren. 

WERKBEZOEK AAN AWASI PLOT - 18 JUNI 2018

De Awasi-jeugdgroep heeft 3 plots. Twee ervan liggen dicht bij elkaar en een ligt een stuk verderop. We spraken af eerst de suikerriet plot te bezoeken, die ook het verste weg ligt. Van andere keren herinnerde ik me wel dat een moeilijke weg was, maar dit overtrof alles. We reden een uurlang, soms minder dan stapvoets over enorme keien en langs en door diepe greppels. 

NYANGOTO LAGERE SCHOOL

Op de Nyangoto lagere school zijn we 7 jaar geleden gestart met een lunchproject. Na een jaar verdubbelde het leerlingenaantal: kinderen die eerst niet naar school mochten, kwamen nu wel want er was eten. Meer eters betekende ook dat het project voor ons duurder zou worden. Daarom besloten we in de daaropvolgende jaren om afspraken te maken om zelfvoorzienend te worden. 

BEZOEK OJIENDA - FEBRUARI 2019

We hebben eerst de plot bezocht, die pas omgeploegd is. Als het regenseizoen start over enkele weken kan er geplant worden. Zoals al vaker wordt er weer gevraagd naar omheining. 

KISSII MIDDELBARE SCHOOL

In 2018 hebben we na uitgebreid overleg met ons bestuur en contactpersonen in Kisii besloten om een nieuw studie project te starten in Kissii en omgeving. We beginnen met een pilot van 7 leerlingen voor de middelbare school. Onze ervaringen (positieve en negatieve) van de afgelopen 20 jaar komen goed van pas. Zo zijn de citeria woorop geslecteerd en gecontroleerd wordt helder.

DE THUISBASIS IN PRINSENBEEK

Onze kringloopwinkel in Prinsenbeek, Groenstraat 42, is de basis voor onze projecten. Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers zorgt daar voor de verkoop, in- en uitruimen van de spullen die wij gratis krijgen en verkopen. Want heel veel mensen in en rond Prinsenbeek brengen ons wat voor hen overtollig is en wij verkopen het graag.

STAND VAN ZAKEN

Ruim 1.000 kinderen kregen een financiele bijdrage voor lager, middelbaar, hoger en vakonderwijs. Op scholen en bij 2 jongerenprojecten zijn in totaal 14 toiletten gebouwd. 

bottom of page