KENIA SCHOLINGSPROJECT PRINSENBEEK

In september 2020 is het al weer 20 jaar geleden dat we in Prinsenbeek gestart zijn met een onderwijsproject voor kansarme kinderen in Kenia. Na een bezoek aan andere projecten in Kenia was ik geraakt door de manier van leven waarmee ik kennismaakte: grote betrokkenheid op elkaar, zorg voor elkaar, de inventieve manier waarmee omgegaan wordt met de armoede, positieve instelling enz. Veel kinderen konden geen gebruik maken van het onderwijs. Het was niet moeilijk om in Prinsenbeek een groep enthousiaste vrijwilligers te vinden en samen zijn we een kringloopwinkel gestart om zo het benodigde geld voor onderwijs bij elkaar te krijgen.

Via een Nederlandse missionaris werden we in contact gebracht met betrouwbare vrouwen die het werk in Kenia coördineerden.. Omdat er veel aanmeldingen waren en ons budget beperkt, hebben we ons vanaf het begin beperkt tot leden van de weduwengroep in Awasi en Ahero, West Kenia. Ook oma’s die voor hun kleinkinderen zorgden omdat beide ouders gestorven waren, waren lid van deze groepen. 

We zijn gestart met geld voor lager onderwijs.  Toen dit door de overheid werd vergoed zijn we middelbaar onderwijs gaan betalen, vakonderwijs en universiteit. Altijd een gedeelte: een eigen bijdrage was een voorwaarde. Maar wel met de garantie dat als ze in aanmerking kwamen voor financiering door ons project, wij  de volle studieperiode zouden betalen. Vaak betrof het al oudere leerlingen, die tot dan toe onderwijs volgden met grote tussenpauzes: als het geld op was werden ze naar huis gestuurd totdat er weer voldoende was gespaard.

In de 19 jaar dat we actief geweest zijn in dit gebied hebben we ruim 1000 kinderen/jongeren kunnen helpen met onderwijs. Maar we doen meer…..

Via de coördinatoren in Kenia kwam de vraag of we een lunchproject wilden starten op een arme lagere school (Nyangoto lagere school in Ahero) 67% (half)wees. Omdat kinderen vaak in de avond pas eten kregen, waren de schoolprestaties erg laag. We hoefden niet te twijfelen, maar na een jaar bleek dat het leerlingenaantal was verdubbeld en dus ook de kosten. We hebben toen in overleg met de school, een stuk grond gekocht bij de school waar de groenten verbouwd kunnen worden zodat dit project zelfvoorzienend kan worden. Inmiddels is op een andere lagere school (Ojienda lagere school in Awasi onder dezelfde condities, ook een lunchproject gestart. Op beide scholen is er binnen de ouderraad een werkgroep die het project coördineert en voor rapportage zorgt naar ons.

Voor het lunchproject op de Ojienda lagere school moest het water enkele kilometers verderop in jerrycans gehaald worden en ondanks de hitte was er ook geen   drinkwater voor de kinderen. Hun vraag voor een waterpomp vonden we dan ook reëel maar wel erg duur. Toch is het gelukt dankzij  veel steun van donateurs, sponsoren en veel extra acties om dit geld bij elkaar te krijgen en inmiddels genieten velen van het heldere drinkwater, diep uit de grond. Ook mensen uit de omgeving kopen nu hier het water. Van de opbrengst moeten ze onderhoud en elektriciteit betalen. Ook hier is een werkgroep verantwoordelijk voor uitvoering en rapportage.

Omdat er op deze school voor 300 kinderen maar 1 toilet was die op omvallen stond, hebben we van de opbrengst van de Brocante in 2018 6 toiletten kunnen bouwen en van de opbrengst van de brocante in 2019 worden de vloeren van de klaslokalen verhard.

Sinds 4 jaar zijn we bezig met de afbouw van het studieproject in Awasi en Ahero. We hebben geen nieuwe leerlingen meer aangenomen en komend jaar studeren de laatste, door ons betaalde leerlingen, af. We wilden graag, met de opgedane ervaringen van de afgelopen 20 jaar, een soortgelijk project starten in andere omgeving. Immers, op veel plaatsen in Kenia is de nood hoog….

We hebben in Kisii goede contacten kunnen leggen voor de uitvoering van een nieuw onderwijsproject.  IN 2017 hebben we een pilot gedaan met 17 leerlingen. en dit jaar hebben we het al uitgebreid tot 50 leerlingen. We beperken ons nu tot middelbare school. Door mooie donaties lukt het komend jaar om 100 kinderen een bijdrage te geven in de studiekosten. We hebben geleerd van de mooie en minder mooie ervaringen in het verleden.  We zijn wat strenger geworden in voorwaarden en controle. Bovendien is de communicatie makkelijker en sneller dan toen we 20 jaar geleden begonnen.  

Zolang we gezond zijn en enthousiaste vrijwilligers hebben gaan we door. Energie krijgen we van de enorme ondersteuning van mensen om ons heen die spullen brengen en kopen. Maar zeker ook van de onverwachte bijschrijvingen op onze project rekening als er weer een collecte is geweest in jullie kerk. Hartelijk dank hiervoor.

BEZOEK AAN DE OJIENDA PRIMARYSCHOOL - 15 JUNI 2018

Het is vandaag een nationale feestdag, dus ook een vrije dag voor de scholen. We gingen er vanuit dat we volop tijd zouden hebben om te vergaderen maar tot onze verbazing is iedereen aanwezig. Alle kinderen (321), leraren en 10 B.O.M. leden (ouderraad. Dus zang en dans terwijl we aankomen en ook later nog een leuk entertainment. 

IBAN nummer: NL82RABO0142570052
t.n.v. st. kenia-scholingsproject prinsenbeek (ANBI gecertificeerd) o.v.v. donaties

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now