top of page
keniawinkeltje 15 jaar en lezing

           15 jaar keniawinkeltje

 

 

 

De aftrap van keniawinkeltje 15 jaar in de kruispunt was een groot succes. Er was veel belangstelling en Ik heb een presentatie gegeven over 15 jaar keniawinkeltje. Na de pauze was er een interessante lezing over Nederlands erfgoed over zee door Dhr Dijkgraaf.

 

Het is meer dan 400 jaar geleden dat de VOC ( Verenigde Oost Indische Compagnie) werd opgericht. De eerste Multinational die 200 jaar zou bestaan. In die jaren zijn over de gehele wereld bouwwerken verrezen: Kerken, forten, hospitalen, woningen en hele steden. Ook in de West werd door de WIC gebouwd. Later in de 19e en 20e eeuw werd er in onze koloniën veel gebouwd.
Dit enorme erfgoed dat in vier eeuwen over de wereld is gerealiseerd is maar weinig bekend.
Ir. Cor Dijkgraaf heeft  in zijn leven over  de wereld gezworven en veel van dit unieke erfgoed gefotografeerd. Hij is 19 jaar directeur geweest van het IHS ( Institute for Housing and Urban Development Studies) in Rotterdam, dat nu onderdeel is van Erasmus Universiteit. IHS verzorgde advisering en  trainingen in Azie, Afrika Midden Oosten en Latijns Amerika.
Sinds zijn pensionering in 2001 is hij nog steeds actief en geeft les op het terrein van erfgoed, bouwen en wonen in vele landen.  
Vanavond neemt hij ons mee over de wereld en toont dit unieke Nederlandse erfgoed in Indonesië, Sri Lanka, Zuid Afrika, Maleisië, Ghana, Suriname, etc  
Palembang
De lezing werd gehouden in Het kruispunt, Harmonielaan 24, in Prinsenbeek en begon om half 8. Er werd door ria  informatie gegeven over het lunchproject waar de opbrengst voor bedoeld is. 

bottom of page