top of page

Resultaten

 

Onderwijs


Vanaf 2001 dragen we een gedeelte bij in de onderwijskosten. Door meer omzet in onze kringloopwinkel is het aantal leerlingen dat we konden helpen, gedurende de jaren sterk toegenomen. Maar ook door de tegemoetkoming van de overheid, eerst bij lager onderwijs en later middelbaar onderwijs, verminderden de kosten en konden we steeds meer kinderen helpen.
Vanaf 2008 betalen we voor lager onderwijs alleen nog maar het diploma van groep 8, dat is nodig voor werk of verdere studie.


In 2001           25 leerlingen
In 2002           37 leerlingen
In 2003           40 leerlingen
In 2004           66 leerlingen
In 2005           77 leerlingen
In 2006           91 leerlingen
In 2007         107 leerlingen
In 2008         120 leerlingen (112 middelbare school en 8 vakonderwijs of hoger onderwijs)
In 2009         119 leerlingen (104 middelbare school en 5 vakonderwijs of hoger onderwijs)
In 2010         124 leerlingen (86 middelbare school en 38 vakonderwijs of hoger onderwijs)
In 2011         133 leerlingen (98 middelbare school en 35 vakonderwijs of hoger onderwijs)
In 2012         173 leerlingen (135 middelbare school
 en 21 vakonderwijs of hoger onderwijs en 17 examen lagere school)
In 2013         134 leerlingen (97 middelbare school en 27 vakonderwijs of hoger onderwijs en 20 examen lagere school)
In 2014         131 leerlingen (83 middelbare school en 48 vakonderwijs of hoger onderwijs)
in 2015         252 leerlingen (173 middelbare school en 42 lagere schooldiploma en 37 vakonderwijs of hoger onderwijs)


Vakonderwijs en workshops


Van leerlingen die na de middelbare school nog verder willen studeren, wordt verwacht dat ze een motivatie schrijven, en aangeven op welke manier ze iets terug kunnen doen voor het project. Zij kunnen bijvoorbeeld op de stukken landbouwgrond werken in de vakanties of een bijdrage leveren in de jeugdbeweging.
Sinds 2010 organiseert onze jeugdcoördinator Olga maandelijks activiteiten voor kinderen vanaf groep 8. Verschillende activiteiten worden georganiseerd, themagesprekken, maar ook het onderling contact wordt als belangrijk ervaren.
Voor werkeloze jongeren organiseert zij driemaal per jaar workshops. Gedurende drie dagen krijgen ze van externe deskundigen landbouwonderwijs en algemeen vormende kennis. In 2011 zijn de workshops gesponsord door Stichting SOBER.


Via de landbouwworkshops kwam de vraag van jongeren om hen financieel te steunen bij het opzetten van bedrijfjes. De coördinatoren in Awasi hebben de haalbaarheid onderzocht en adviseerden een stuk grond te kopen. Er werd een bedrijfsplan gemaakt voor een tomatenkwekerij, een geiten- en een kippenbedrijf. In 2011 is er met steun van de Louisastichting een stuk grond gekocht in Awasi voor de kansloze jongeren in die plaats. Inmiddels is de grond omheind en geploegd en zijn de bedrijfjes gestart. Dankzij de financiële steun van de Louisastichting is er ook een gebouwtje neergezet. Het is de bedoeling dat werkeloze jongeren op deze plots een klein inkomen verdienen, en dat deze projecten zelfvoorzienend worden.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt op deze plot door werklozen en “wachtende” jongeren (wachtend d.w.z jongeren die graag naar school willen maar waarvoor nog geen geld is) In de vakantieperiode worden ze geholpen door jongeren die via het project een financiële bijdrage krijgen voor hun onderwijs.

De eerste jaren verbouwden ze vooral groenten en suikerriet op de plot. Van de winst werd in de daaropvolgende jaren een kippenhok en kippen gekocht en enkele bijenvolken. Eieren, kippen en honing konden verkocht worden.


In Ahero is in 2010 gestart met de voorbereidingen voor een plastic recycling fabriekje. Vier jongeren kregen hiervoor een technische opleiding bij Wilson Mzungu in Nairobi. Wilson heeft in Nairobi zelf een soortgelijk bedrijfje opgezet. Hij maakte ook de machines en zal in de toekomst het project blijven begeleiden. In juni 2011 kon de productie in Ahero van start gaan.  Afvalplastic ter plaatse dat verzameld wordt, zonodig aangevuld met gekochte plasticsnippers, wordt omgesmolten en via eigengemaakte mallen worden er speelgoedautootjes van gemaakt.
Door wateroverlast op het terrein heeft dit project veel problemen gekend: er was onvoldoende continuiteit in de productie en verkoop en de motivatie bij de jongeren nam af.In 2013 stopten ze met de recycling van plastic. Er wordt een plan gemaakt om voor de voorzieningen (gebouw en materialen) een zinvolle bestemming te vinden.Het is jammer. Er is veel geld en energie aan besteed maar doordat er geen continuiteit kwam in de productie en verkoop (doordat het fabriekje regelmatig niet bereikbaar was vanwege overstromingen) waren we genoodzaakt te stoppen. Eind 2013 bleek wat de reden was van de steeds terugkerende wateroverlast maar toen was dit project al gestopt.

 

Lunchproject Nyangoto school

In 2008 kregen we via onze coördinatoren ter plaatse te horen dat veel kinderen alleen ‘s avonds te eten krijgen. En vaak ook dan alleen maar een sobere maaltijd. De vraag was of we het verschaffen van een warme maaltijd als lunch op een lagere school wilden betalen. Dit hebben we een aantal jaren gedaan en in 2011 is in overleg met de directie van de school en de coördinatoren een stuk grond gekocht bij de school. Doel: zo kan de school op den duur het benodigde voedsel zelf verbouwen. Door onderwijzers, ouder en grotere kinderen wordt op het land gewerkt.
Tot het zelfvoorzienend is blijven wij de lunch betalen. Leuk om te vermelden is dat door het aanbieden van deze gratis lunch, het aantal leerlingen enorm is toegenomen op deze school. Kinderen die normaal op het land moesten werken of overdag op zoek moesten naar voedsel, mogen nu ineens wel naar school toe omdat ze dan in ieder geval goed te eten krijgen. doordat leerlingenaantal verdubbelde, waren er te weinig schoolbanken
. In december 2011 kregen we van Fundus Adviesbureau uit Den Haag het bericht dat zij 120 schoolbanken voor de Nyangoto school kinderen willen sponsoren. Maar ook het sanitair was gebrekkig (1 toilet) In 2014 kon dankzij geld van sponsoren gestart worden met de bouw van 4 toiletten.

 

Lunchproject Ojienda lagere school

 

Ìn 2015 onze derde lustrum worden allerlei activiteiten georganiseerd (zie Homepagina)

om ook een lunchproject te kunnen starten op de ojienda lagere school.

 

 

bottom of page