top of page

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF 2017

 

 

Een jaar van nieuwe ontwikkelingen

In onze nieuwsbrief van 2016 vertelden we u dat we bezig waren  met veranderingen in de uitvoer van de projecten in Kenia.  Het doel bij de opzet van nieuwe projecten is werken naar zelfvoorzienend. Op deze manier zijn de projecten verzekerd van continuiteit. Bij het jongerenproject is dat gelukt! Bij de lunchprojecten zitten we nog op de weg ernaar toe. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om dat binnen beperkte tijd te bereiken. Daarover later meer.

 

Ahero en Awasi

Al 18 jaar zijn we actief in de dorpen Ahero en Awasi met het ondersteunen van onderwijs.  Elk jaar maakt de Stichting Kenia scholingsprojecten een bedrag van €13.000,00 over bestemd voor vakonderwijs, middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Een groot gedeelte hiervan  is afkomstig  uit de verkoop in onze kringloopwinkel in Prinsenbeek. Door de locatie (in mijn huis) is de continuiteit van deze winkel en daarmee ook het grote onderwijsbedrag kwetsbaar. Daarom hebben we bijtijds in overleg met de coördinatoren in Ahero en Awasi gezocht naar mogelijkheden om ook hier een zelfvoorzienend project van te maken. Dat is helaas niet gelukt.

Hoewel we ons (om het overzichtelijk en controleerbaar te houden) altijd beperkt hebben tot kinderen waarvan de ouder lid was van een weduwenproject, waren er toch altijd erg veel aanmeldingen. En in de loop der jaren is het aantal kinderen dat een financiële bijdrage kreeg uitgegroeid tot 267. Ontroerend zijn de brieven die we van leerlingen krijgen waarin ze vertellen over de impact van onze hulp. Op onze website kunt u daar meer over lezen.

EN DAN TOCH, MET HET OOG OP DE TOEKOMST…………(maar met pijn in het hart)

We hebben nu afgesproken dat er dit jaar geen nieuwe leerlingen meer toegelaten worden. Dat betekent dat we binnen 5 jaar dit onderwijsproject afgerond hebben. Dan hebben we ruim 20 jaar bijgedragen. De beslissing  is moeilijk geweest omdat we weten dat dan voor veel kinderen de situatie weer is zal voorheen: moeder spaart, kind kan een paar weken naar school, geld is op, kind wordt naar huis gestuurd, moeder spaart weer en na een paar maanden kan het kind weer even naar school. Een heel vervelende ervaring en geen continuïteit in onderwijs. Maar de andere kant is dat we veel gehoord en gezien hebben van leerlingen die dankzij de steun een eigen bedrijfje zijn begonnen, een baan gevonden hebben, hun gezin (en vaak familie) financieel geholpen hebben. Daar halen wij, en hopelijk ook u, de energie uit om door te gaan.  Maar op een andere manier.

 

Lunchprojecten

In een achteraf gelegen gebied in de buurt van Awasi (Ojienda lagere school waar we in 2015 zijn gestart) en Ahero (Nyangoto lagere school waar we in 2013zijn begonnen ) zijn we 2 lunchprojecten gestart. Op deze arme scholen (rond 65%  van de leerlingen is (half) wees) kregen de meeste kinderen vaak pas ‘s avonds voor het eerst eten, waardoor de schoolprestaties zeer laag waren. Binnen  2 jaar nadat we gestart waren met het lunchproject op de Nyangotoschool, viel ook de overheid deze verbetering op. Ze beloofden vervolgens er een middelbare school te bouwen en elk jaar een klas erbij te voegen. Intussen kunnen er voor het 3e jaar leerlingen naar toe. Echter, meteen bleek dat er elk jaar leerlingen zijn die wel goede cijfers halen maar om financiële redenen toch niet naar de middelbare school kunnen. Hier willen we als stichting iets aan gaan doen de komende jaren.

Bij ons volgende bezoek aan Kenia begin 2018, gaan we  met het schoolbestuur overleggen om hier een schoolfonds te starten. We hebben als stichting al duidelijke voorwaarden opgesteld wanneer een leerling financiële steun kan ontvangen en waaraan de school moeten  voldoen. Door het klein en overzichtelijk te houden, is continuïteit van onze kant mogelijk. Duidelijk is dat we ons beperken tot het ondersteunen van het middelbaar onderwijs.

 

Organisatie in Kenia

In 2018 gaat er in de organisatie in Kenia ook  veel veranderen. Ruim 18 Jaar hebben we samengewerkt met 4 coördinatoren die ons verslag uitbrachten, contacten onderhielden  met de scholen en zorgden voor verdeling van het onderwijsgeld. Deze vrouwen zijn ouder geworden en 4 jaar geleden zijn we begonnen om hen voor te bereiden op mogelijke veranderingen. Veranderingen die nodig zijn om de continuiteit van onze projecten te kunnen waarborgen.  Tijdnes  ons komende bezoek zullen wij afscheid gaan nemen van hen en nemen twee jongere mensen hun werk over.

 

Waterpomp project

Op de Ojienda lagere school waar we 2 jaar geleden zijn gestart met het lunchproject, bleek al bij aanvang dat er dringend behoefte was aan een waterpomp. Het water waarmee gekookt moest worden, werd uit een stilstaande beek gehaald  2 kilometer verderop. In 2016 hebben we met hulp van veel mensen allerlei activiteiten georganiseerd om geld te verzamelen voor de realisatie van de waterpomp waaronder onze grote Brocante-markt in juni. Daarnaast kregen we toezeggingen van sponsoren, zodat realisatie van een waterpomp mogelijk werd. De verdere voorbereiding is dit jaar gebeurd en inmiddels zijn ze bezig met de uitvoering (zie foto’s). Als alles klaar is, zal er ook een verkooppunt komen van het water, zodat ook de omgeving kan mee profiteren van deze aanwinst.  Bovendien kan de school op door de opbrengsten van de verkoop zelf de energiekosten en onderhoud betalen.

   

De boorwerkzaamheden zijn medio december gestart.

 

We houden u via de website en in onze winkel op de hoogte over de werkzaamheden aan de waterpomp.

 

IN PRINSENBEEK

Dank zij onze enthousiaste vrijwilligersgroep was het ook dit jaar weer mogelijk om het project op volle kracht te laten draaien. Wekelijks zijn ze in de winkel present voor de verkoop, ze sorteren, ruimen, poetsen enz. En samen met veel extra hulp van mensen uit het dorp is er in juni weer een geweldige Brocante markt georganiseerd.  Komend jaar zal deze wederom georganiseerd worden op 30 juni en 1 juli.

De veranderingen waarover we melding maakten, hebben ook in Prinsenbeek consequenties. We hopen nog lang door te kunnen gaan met onze (groeiende) vrijwilligersgroep, maar we houden ook rekening met een onzekere toekomst. Daarom zijn we actief aan het werven van donateurs zodat we een bredere basis hebben om nog lang met onze onderwijsprojecten door te kunnen gaan.

Mede dank zij de publiciteit rond de verkiezing van Ria Bekkers tot kandidaat  Brabander van het jaar, is er ook Brabant breed bekendheid geweest voor het project.

Hartelijk dank voor uw steun in 2017 en we hopen ook in 2018 op u te kunnen rekenen. Namens ons gehele team wens ik u  een goed en gezond 2018.

Ria Bekkers, voorzitter Keniascholingsproject Prinsenbeek.

Email: riabekkers@hotmail.com, website: www.keniascholingsproject.com Bank: NL 82 RABO 0142570052 t.n.v. st Keniawinkeltje Prinsenbeek Anbi gecertificeerd.

VERSLAG VAN BEZOEK AAN DE PROJECTEN VAN 22 FEBRUARI TOT 8 MAART 2015
 
Kenia-scholingsproject 15 jaar

Ria Bekkers

 

KENIAS-SCHOLINGSPROJECT IN PRINSENBEEK BESTAAT DIT JAAR 15 JAAR.

Het kenia-scholingsproject in Prinsenbeek is een kringloopwinkel maar tegelijkertijd de naam van een stichting die zich bezighoudt met  met een kleinschalig onderwijsproject in West-Kenia, in de dorpen Ahero en Awasi. Ter plaatse coordineren 4 Keniaanse vrouwen de projecten.
De belangrijkste inkomstenbron is de kringloopwinkel aan de Groenstraat 42 waar 22 vrijwilligers actief zijn. Dank zij enorme medewerking en betrokkenheid van heel het dorp is dit project  in 15 jaar enorm gegroeid. Aanvankelijk is gestart met het betalen van lager en middelbaar onderwijs voor 11 kinderen . Dit aantal groeide uit tot 141 kinderen dit jaar, waarvan 22 naar vakonderwijs of HBO zijn gegaan. Omdat het toch maar een zeer beperkte groep is die geholpen kan worden (1 kind tegelijk via het project naar school, de anderen moeten wachten tot hij/zij klaar is) is in beide plaatsen een stuk grond gekocht waar werkeloze jongeren onder begeleiding,  met  landbouw en aanverwante bedrijfjes (kippen, geiten, konijnen) een klein inkomen kunnen genereren. Dit onderdeel van het project is al hard op weg om zelfvoorzienend te worden.
3 Jaar geleden is gestart met een lunchproject op de Nyangoto-lagere school in Ahero. Een arme school, 70% van de kinderen (half) wees, waar de kinderen vaak pas sávonds voor het eerst eten kregen. Concentreren op school was dan ook moeilijk en de prestaties  waren laag. Al kort na de start van het lunchproject verdubbelde het leerlingenaantal omdat kinderen die eerst moesten werken, nu naar school mochten. Bij de school werd een stuk grond gekocht waar ze hun eigen groenten voor de lunch gaan verbouwen, zodat het project binnen 5 jaar zelfvoorzienend kan zijn. Ook de prestaties stegen zodanig dat de overheid er nu een middelbare school gaat bouwen.
Al eerder had het project van een arme school in Awasi  de vraag gekregen om daar ook een lunchproject te starten, maar het startkapitaal om grond te kopen hadden ze niet. En dat is nodig om het zelfvoorzienend te laten worden. Maar tijdens dit 15 jarig bestaan hopen we deze droom waar te maken. Want als het ons lukt om met allerlei acties in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 €7000,00 op te halen, dan wordt dit bedrag verdubbeld door Impulsis, een landelijke organisatie voor particulier initiatieven.
De gezamenlijke lagere scholen organiseren een actieweek rond Kenia. Maar ook zelf is onze club vrijwilligers actief.
-  Woensdag 01 April, Het is meer dan 400 jaar geleden dat de VOC ( Verenigde Oost Indische Compagnie) werd opgericht. De eerste Multinational die 200 jaar zou bestaan. In die jaren zijn over de gehele wereld bouwwerken verrezen: Kerken, forten, hospitalen, woningen en hele steden. Ook in de West werd door de WIC gebouwd. Later in de 19e en 20e eeuw werd er in onze koloniën veel gebouwd.
Dit enorme erfgoed dat in vier eeuwen over de wereld is gerealiseerd is maar weinig bekend.
Ir. Cor Dijkgraaf heeft  in zijn leven over  de wereld gezworven en veel van dit unieke erfgoed gefotografeerd. Hij is 19 jaar directeur geweest van het IHS ( Institute for Housing and Urban Development Studies) in Rotterdam, dat nu onderdeel is van Erasmus Universiteit. IHS verzorgde advisering en  trainingen in Azie, Afrika Midden Oosten en Latijns Amerika.
Sinds zijn pensionering in 2001 is hij nog steeds actief en geeft les op het terrein van erfgoed, bouwen en wonen in vele landen.  
Vanavond neemt hij ons mee over de wereld en toont dit unieke Nederlandse erfgoed in Indonesië, Sri Lanka, Zuid Afrika, Maleisië, Ghana, Suriname, etc  
Palembang
De lezing werd gehouden in Het kruispunt, Harmonielaan 24, in Prinsenbeek en begon om half 8. Er werd door ria  informatie gegeven over het lunchproject waar de opbrengst voor bedoeld is. 

-    11 april Adri, die veel ervaring heeft op het gebied van nordic walking en al eerder clinics  verzorgde, geeft  van half 10 tot 11 uur een clinic nordic walking. Verzamelen om het parkeerterrein (bij de speelweide) in het Liesbos.
-    18 april om 7.30 uur start een vroege vogelwandeling vanaf het gemaal aan de Halseweg 3. Onder leiding van ervaren gidsen van de West Brabantse Vogelwerkgroep worden in 3 groepen rondleidingen verzorgd. De maximale groepsgrootte bedraagt 15 mensen. Deze gidsen weten niet alleen veel van vogels, maar vertellen u tevens interessante wetenswaardigheden over het gebied Weimeren. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Hierna gaan we naar het 'Hof van Overveld' van de familie Mathijssen aan de Overveldsestraat 10, voor het gezellig samen nuttigen van een ontbijt. De kosten bedragen 10 euro per persoon incl. ontbijt. U kunt zich opgeven voor deze leerzame excursie door 10 euro over te maken op rekeningnummer  NL82RABO0142570052 t.n.v. st. keniawinkeltje prinsenbeek. Onder mededeling a.u.b. uw naam en telefoonnummer vermelden. Vol is vol. De opbrengst komt ten goede aan een onderwijsproject met maaltijd in Kenia. Voor 10 euro heeft een kind 8 maanden een warme lunch op school.
Graag een verrekijker en/of vogelgidsje meenemen, als u die heeft. Verzamelen om 7.30 uur bij het gemaal. In verband met beperkte parkeergelegenheid willen wij u vragen om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

-    9 mei is er o.l.v een I.V.N. gids een wandeling in het Liesbos i n Prinsenbeek met veel infromatie over de natuur en geschiedenis van het Liesbos. Om 10 uur op het parkeerterrein verzamelen
-    21 juni tuinendag (nadere informatie volgt nog)
-    Voor het najaar wordt nog gedacht aan een garageverkoop en een wandeltocht.
Omdat  we er van uitgaan dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn, kunnen mensen zelf bepalen wat ze betalen(behalve voor het  vogels spotten met ontbijt) Een kaart van €5,00 is eten voor een kind voor 4 mnd, €10,00 is eten voor 8 mnd, en €15,00 is eten voor een jaar.
Opgeven en/of meer informatie kan via de mail: riabekkers@hotmail.com, telefonisch 076-5429310 of in het winkeltje op vrijdag en zaterdag van 11 tot 3 uur. Ook via de website www.keniascholingsproject.com

keniawinkeltje 15 jaar
archief

JAAROVERZICHT 2014


2014 is een jaar dat we graag achter ons laten, omdat het een erg bewogen jaar was. Tegelijkertijd was het een jaar waarin hard is gewerkt door een grote groep vrijwilligers, die weer veel voor elkaar hebben gekregen. Verder waren er nog de nodige opstekers. Hier een verslag over het afgelopen jaar.


De belastingperikelen zitten nog vers in ons geheugen. De spanning, de tegenslag en de gevolgen die voelbaar zullen blijven omdat we jaarlijks btw moeten betalen.  Maar tegelijk was het fijn om te ervaren dat we veel draagvlak hebben in Prinsenbeek  en daarbuiten. De bemoedigende reacties, de praktische en financiële steun, het was hartverwarmend en heeft ons aangemoedigd om door te gaan.  
Bovendien kwam onze Keniaanse coördinator op bezoek. Een kort bezoek weliswaar, maar voldoende om veel informatie uit te wisselen en weer extra geïnspireerd te raken. De gasten waren onder de indruk van de vele mensen uit Prinsenbeek die hen wilden ontmoeten. Door de ontmoetingen en verhalen beseften zij dat wij niet alleen verslagen vragen ter verantwoording, maar ook om onze achterban bij het project te betrekken.
Winkel.  Het aanbod van nieuwe spullen is groot. Uit de verhalen van de brengers blijkt dat de aanvoer niet alleen uit Prinsenbeek komt, maar via via van ver daarbuiten. Bij de ouders in Prinsenbeek komen via hun kinderen vaak spullen terecht die zij in hun woonplaats weer aangevoerd krijgen van vrienden. Stel je eens voor hoe vaak deze spullen al zijn in- en uitgepakt, met als bestemmingsverhaal: dat gaat naar het Keniawinkeltje….. Ook bij de verkoop merken we dat we een groter bereik hebben dan alleen plaatselijk.
Toch loopt de verkoop terug. We hoorden het al eerder van andere kringloopwinkels, maar ook ons treft het. Noodgedwongen hebben we de prijzen  moeten verhogen; er moet immers 21 procent btw over betaald worden. Het doet ons goed dat er naast de ‘koopjesjagers’ toch ook een grote groep mensen is die ons doel steunt.  De bedragen worden dan ook vaak afgerond met een gift in de giftenbox.
Helaas moesten we om gezondheidsredenen afscheid nemen van een vrijwilligster, maar het goede nieuws is dat de club is uitgebreid met drie nieuwe enthousiaste mensen.  Ook in het bestuur vond er een wisseling plaats. Bovendien is er een grote groep mensen waarop we incidenteel een beroep kunnen doen voor hand-en-spandiensten of voor het opknappen van kapotte spullen. Anderen helpen ons door allerlei mooie zelfgemaakte spullen aan te bieden, die wij weer mogen verkopen. Dit jaar waren er zelfs mooie, door een honderdjarige gebreide truitjes. Ook vanuit  Haarlem wordt op deze manier voor ons gewerkt. Dat zijn onze vitamientjes!
Daarnaast konden we starten met een onderwijscommissie die gevormd wordt door betrokken mensen uit het dorp. Zij die gaan meedenken over manieren om de onderwijstak van het project  te promoten in het komende jubileumjaar.


 

 Nieuwsbrief 2013

 

De jaarwisseling staat voor de deur: een goed moment om even terug te kijken.
De laatste reis naar Kenia zit nog vers in ons geheugen. Jan Willem Zwart (adviseur van het bestuur op landbouwgebied) en Ria Bekkers waren samen in Kenia om de projecten te bezoeken. Hoewel er via rapportage de nodige informatie werd uitgewisseld, waren we toch ook  benieuwd om het te zien. M.n. over de wateroverlast op de plot in Ahero maakten we ons ernstig zorgen.  De verschillende projecten zullen we in deze brief afzonderlijk beschrijven.


ONDERWIJS
Ook dit jaar ging er weer  €15.000,00 voor onderwijs richting Kenia, voor vakonderwijs, middelbaar en hoger onderwijs van (half) wezen. De aanvragen voor financiële steun komen binnen bij de plaatselijke coördinator die in overleg met de betrokkene, bekijkt hoeveel eigen bijdrage mogelijk is en hoeveel aanvragen er zijn. De coördinator betaalt rechtstreeks aan de school. De namen en bedragen worden aan ons doorgegeven. In 2013 betaalden we voor 168 studenten een bijdrage voor middelbaar onderwijs, voor 26 studenten een bijdrage voor vakonderwijs of hoger  onderwijs en voor 44 kinderen betaalden we de examenkosten van groep 8.


LANDBOUWPROJECTEN
In zowel Ahero als Awasi zijn er stukken grond gekocht waar werkeloze jongeren, maar ook kinderen die via het project studeren, kunnen werken.  
In AHERO waren verschillende keren de oogst of pas gezaaide plantjes verloren gegaan door overstromingen. Hoe kwetsbaar het was, zagen we dit keer met eigen ogen. Donderdags zagen we een droog terrein waar de gezaaide plantjes klaar stonden om uitgezet te worden, zaterdags stond er zeker 30 cm water terwijl het niet extreem geregend had. De oorzaak is het overtollige water dat van de bergen komt. Om overtollig regenwater van de bergen beter af te voeren is daar een irrigatieproject aangelegd. Het werkt prima: het water gaat naar het laagste punt en daar zitten wij met onze plot. Omdat we aanvankelijk dachten dat puur het weer de oorzaak was, hebben de jongeren hard gewerkt om een betere afwatering te graven. Steeds zonder succes. Tenslotte hebben ze in een gedeelte rijstvelden aangelegd.
Nu de oorzaak achterhaald is, hebben de coördinatoren overlegd met de betreffende ambtenaren en hen is verzekerd dat er in 2014, ( bij de aanleg van een nieuwe weg waar al hard aan wordt gewerkt) voor een goede afwatering gezorgd zal worden.  We hebben weer hoop en bewonderen de motivatie van zowel de coördinatoren als de jongeren om elke keer weer opnieuw door te gaan. Maar ook voor de mensen hier was het om moedeloos van te worden.
Het plastic recyclingfabriekje staat op bovengenoemd  terrein en heeft ook last van de overstromingen. Bij overstromingen ligt de productie stil. De verkoopmarkt  die ze met moeite opgebouwd hebben in Kisumu zijn ze kwijtgeraakt omdat ze onregelmatig producten aanleveren.  Verschillende jongeren die opgeleid waren voor dit werk, hebben elders werk gevonden. De komende tijd zullen ze in overleg een oplossing zoeken voor deze problemen.


AWASI
Ook in Awasi is er wateroverlast geweest. Dat bleek al tijdens ons eerdere bezoek toen er veel kippen dood waren gegaan na een overstroming. Op een andere plaats zijn ze nu een bijenproject begonnen en het heeft zijn eerste opbrengst geleverd. Als er een oplossing voor het waterprobleem is gevonden, willen ze weer starten met kippen.
De plots in Awasi (3 kleinere) staan er goed bij, maar liggen dan ook dicht bij een rivier. Teveel water kan afgevoerd worden en in droge periodes kan m.b.v. waterpijpen water uit de rivier gehaald worden. Op 2 plots groeit suikerriet en op de derde staan verschillende groenten. Het is goed om te zien hoe de kennis van nieuwe werkmethodes die ze leren in de verschillende workshops, hier wordt uitgeprobeerd en toegepast. Ze werken hard om het doel, binnen 5 jaar zelfvoorzienend zijn, te halen.


JEUGDBEWEGING.
De jeugdbeweging groeit. In Ahero  85 leden, in Awasi   87 leden, waarvan de helft erg actief is. Om de 14 dagen komen ze op zondagmiddag bij  elkaar o.l.v. Olga, de jeugdcoördinator. Met haar kunnen ze problemen bespreken waarover zij zo nodig contact opneemt met de school en/of ouder. Er zijn activiteiten en bepaalde vaardigheden worden geleerd bv. tassen haken van gerecycled plastic.  Deze tassen kunnen  ze dan thuis afmaken en verkopen. Olga heeft  een spaarkas geopend zodat ze het geld ook kunnen sparen. Zowel studenten als werkenden/werkelozen zijn welkom. Onderlinge positieve beïnvloeding is een belangrijk doel. Ze hebben een eigen jeugdbestuur dat in overleg met Olga het programma verzorgt.


WORKSHOPS
Twee keer per jaar wordt er een workshop georganiseerd. Omdat we de verslaglegging onvoldoende vonden, is het in de zomervakantie  niet doorgegaan.  Tijdens ons bezoek hebben we duidelijk kunnen maken wat voor ons nodig is om het te kunnen volgen en om sponsoren enthousiast te maken. De workshop van december wordt nog betaald door stichting Sober die ook in 2011 en 2012 de workshops financierden.
Voor de workshops worden gastdocenten uitgenodigd die op landbouwgebied informatie geven en nieuwe methodieken aanleren. Op de verschillenden plots wordt het in praktijk gebracht. Ook worden er vaardigheden aangeleerd waarmee ze op korte termijn geld kunnen verdienen. In de workshop van december worden er bv. bakcursussen gegeven.


LUNCHPROJECT
In Nyangoto wordt op de lagere school sinds enkele jaren een warme maaltijd verzorgd tussen de middag. Voorheen hadden de kinderen vaak ‘s avonds pas hun eerste eten wat de schoolprestaties negatief beïnvloedde. De resultaten waren zichtbaar: betere cijfers, meer leerlingen maar ook een gebrek aan voorzieningen. Het tekort aan schoolbanken werd door een schenking van   FUNDUS opgelost. Er was ook een gebrek aan sanitair. Omdat we bij een eerder bezoek wel toiletten gezien hadden die echter na korte tijd verzakten, is er afgelopen jaar veel overleg geweest om de garantie te hebben dat de door ons gefinancierde toiletten, wel lang mee zouden gaan. Inmiddels zijn deze voorbereidingen getroffen en is het geld overgemaakt voor de bouw van 4 toiletten.


PRINSENBEEK
Ook in Prinsenbeek gebeurde het een en ander. Begin dit jaar hadden we een bestuurswisseling. We vonden het jammer dat we afscheid moesten nemen van Quinta Theeuwis (secretaresse) en Marleen Roelands (penningmeester) maar hadden begrip voor hun argumenten. Nieuwe mensen vinden die ook de kwaliteit konden leveren die we van Marleen en Quinta gewend waren, was moeilijk. Maar het lukte ons in de persoon van Sandra Koot (secretaresse) en Andre Tressel (penningmeester) waar we erg blij mee zijn.
In september kregen we de Bredase Vredesprijs. We zijn blij met de erkenning die we hiervan ervaren voor het project , maar vooral ook door de media-aandacht waardoor het project nog breder bekend werd in de regio. Het is nog drukker geworden in de winkel met kopers en brengers, en spontaan meldde zich een nieuwe vrijwilliger.  Met deze versterking zijn we blij, omdat er in en rondom de winkel veel werk is. Gelukkig krijgen we ook veel steun van een grote groep mensen uit het dorp, die bijspringen met hand- en spandiensten.  Zonder de inzet van al deze mensen zou ons project niet zo kunnen floreren.
Dit jaar mochten we bij verschillende supermarkten in de omgeving weer de emballageboxen weghangen. De opbrengst was minder dan andere jaren omdat we de plaats deelden met andere goede doelen.
Ook dit jaar waren er weer 3 aanschuiftafels waar mensen uit andere culturen gerechten kookten van hun land en er over vertelden. In meerdere opzichten zijn deze avonden heel bijzonder: lekker, gezellig, verrijkend.
In de loop van januari wordt onze website bijgewerkt en kunt u daar ook een financieel overzicht van 2013 daar vinden.


 

bottom of page